Refinansiering av gjeld og kredittkort

Oppdatert 19.12.2018
Utvidet søk

Juster lånebløp

Juster alder

 • 10 000 - 500 000 kr
  Lånebeløp
  6,80 - 17,55%
  Effektiv årsrente
  12 - 180 Måneder
  Løpetid
  21 år
  Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 14,01%, 140.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 191.566,- Ved å be om tilbud, godtar du Lendo sine Vilkår
 • 5 000 - 600 000 kr
  Lånebeløp
  7,49 - 26,9%
  Effektiv årsrente
  12 - 180 Måneder
  Løpetid
  20 år
  Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-
 • 5 000 - 500 000 kr
  Lånebeløp
  7,50 - 21,5%
  Effektiv årsrente
  12 - 180 Måneder
  Løpetid
  18 år
  Min. alder
  Eksempel: Eff rente 9,92 %. Totalkostnad: 160 401 kr. Månedskostnad: 1 381 kr fordelt på 108 nedbetalinger.

Refinansiering av gjeld og kredittkort

Refinansiering er et begrep som flyter mye rundt på det norske økonomimarkedet. Refinansiering av boliglån, refinansiering av gjeld, refinansieringslån. Det kan være vanskelig å holde styr på alle navnene i forskjellig kontekst.

Kort sagt betyr refinansiering at man erstatter eksisterende gjeld med en ny gjeld. Denne nye gjelden har (for at refinansieringen skal være gunstig) bedre vilkår og betingelser enn den foregående gjelden.

I denne guiden viser vi deg alt du trenger å vite om refinansiering samt hvordan du enkelt kan refinansiere dyr gjeld for en bedre økonomi.

I denne guiden
 • Hva er refinansiering av gjeld?
 • Trenger du å refinansiere?
 • Slik refinansierer du kortsiktig gjeld og kredittkort
 • Steg 1: Innhent informasjon
 • Steg 2: Regn ut før- og etter-kostnader
 • Steg 3: Søk om lån til refinansiering
 • Steg 4: Legg deg til gode vaner for å nedbetale refinansieringsgjelden

Kort sagt betyr refinansiering at man erstatter eksisterende gjeld med en ny gjeld. Denne nye gjelden har (for at refinansieringen skal være gunstig) bedre vilkår og betingelser enn den foregående gjelden.

I denne guiden viser vi deg alt du trenger å vite om refinansiering samt hvordan du enkelt kan refinansiere dyr gjeld for en bedre økonomi.

Hva er refinansiering av gjeld?

Refinansiering med sikkerhet

Å refinansiere med sikkerhet betyr i praksis at du forhandler med banken om bedre renter samt øker boliglånet ditt for å betale ned annen gjeld. Dersom boliglånet har stått en stund kan rentemarkedet ha endret seg til det bedre. Det kan også hende at boligen har steget i verdi.

I sistnevnte tilfelle vil boliglånet dermed utgjøre en mindre andel av totalverdien på huset eller leiligheten. Dette forholdet mellom lån og verdi kalles for gjeldsgraden på boligen. Når denne minker tar banken en lavere risiko på boliglånet ditt og dette er grunnlag for å be om en rentejustering.

Du kan også se på muligheten for å flytte boliglånet ditt til en annen bank med lavere rente. I så fall vil både den nye og eksisterende banken din hjelpe deg med byttet slik at prosessen blir så enkel som mulig. Alle disse endringene anses som refinansiering av boliglånet.

Refinansiering uten sikkerhet

For mange låntakere vil refinansiering også være et godt alternativ når man har lån uten sikkerhet. Dette kan være gjeld i form av forbrukslån, smålån eller kredittkortgjeld. Alle disse gjeldsformene har svært høy rente. Hvis lånebeløpet er stort vil derfor en justering i renten ha mye å si for totalkostnaden på lånet.

Det finnes i dag en rekke tilbydere av forbrukslån som spesialiserer seg på såkalte refinansieringslån. Dette er lån som er skreddersydd for å samle gjeld uten sikkerhet i ett enkelt lån. I disse tilfellene tjener långiver mer på å ha et større lånebeløp stående hos seg.

Derfor får man ofte tilbud om en gunstigere rente på refinansieringslån. Refinansiering er som nevnt en bedring av eksisterende lånevilkår. For forbrukere med mye gjeld uten sikkerhet blir derfor refinansiering ofte løsningen når gjeld blir vanskelig å håndtere.

Når man tar opp et refinansieringslån blir privatøkonomien mer oversiktlig. I stedet for å betjene gjeld fra flere långivere blir man sittende med ett enkelt lån. For de som sliter med å holde god orden på gjelden er dette svært praktisk, og i mange tilfeller blir det også en hel del billigere.

Det er spesielt i noen situasjoner at refinansiering er gunstig. Under får du en oversikt over et utvalg av dem.

refinansieringslån

Trenger du å refinansiere?

Refinansiering av forbrukslån, smålån og kredittkortgjeld

Når det er snakk om gjeld uten sikkerhet er det visse tilfeller hvor du nærmest er garantert en lavere totalkostnad ved å velge refinansiering. Stadig flere norske forbrukere sitter med både kredittkortgjeld og smålån på bok. Dette er de dyreste gjeldsformene på markedet. Ubetalt kredittkortgjeld har gjerne en rente på mellom 22-25%. På smålån kan renten ligge så høyt som 35%.

Den største ulempen ved å ha flere små og dyre lån stående er nettopp at det er flere av dem. Det betyr at du totalt sett betaler veldig mye mer i renteutgifter enn du ville ha gjort om lånebeløpene var samlet. I tillegg betaler du også månedlige gebyrer på hvert av lånene.

Dersom du er i denne situasjonen bør du definitivt ta en titt på muligheten for refinansiering. Også når du har ett enkelt forbrukslån kan du spare penger på refinansiering.

Dette er spesielt i de situasjonene hvor du har betjent forbrukslånet en stund. Da du fikk lånet ditt innfridd gjorde långiveren en risikovurdering av deg. Denne tok lånebeløpet i relasjon til inntekten din i betraktning, samt kredittscoren din. Når du har betalt ned en del av gjelden din vil det gjenstående lånebeløpet ditt være lavere i forhold til inntekten din. Kanskje har også rentemarkedet bedret seg i din favør. Derfor bør du alltid følge godt med på forbrukslånet ditt og kontakte långiveren din når det har gått en stund. Det er stor sannsynlighet for at en rentejustering er mulig å få til.

refinansiering av gjeld

Refinansiering av boliglån

Som nevnt over kan refinansiering av boliglån også spare deg for en hel del penger. Ved å gjøre en ny vurdering av boligens verdi og rentemarkedet er det ingen grunn til at banken ikke kan refinansiere lånet ditt. I disse tilfellene er det viktig at du gjør litt grundig forarbeid.

Først og fremst bør du få gjennomført en verdivurdering av boligen din. Sammenlign denne med verdien da du tok opp boliglånet og kontakt banken dersom gjeldsgraden er blitt lavere. Du kan også kontakte banken din direkte og forhøre deg om muligheten for en justering av lånet.

Dette er helt vanlig praksis for norske banker og långiver skal gi deg en ny vurdering av lånevilkårene dersom du ber om det.

Slik refinansierer du kortsiktig gjeld og kredittkort

Steg 1: Innhent informasjon

Gjør deg kjent med markedet

Når du har bestemt deg for å refinansiere bør du gjøre dette i en viss rekkefølge. Det første steget handler om å gjøre deg kjent med markedet. Når du har en god oversikt vil du stille sterkere overfor långiveren din når du skal be om en justering. Eller når du skal øke om et nytt lån. Det finnes flere titalls forbrukslån og boliglån i Norge i dag. Start med å sette opp en enkel oversikt over vilkårene og renten du har på det eksisterende lånet ditt. Det kan også være lurt å gjøre en rask beregning av totalkostnaden på lånet ditt i dag. Når du har denne informasjonen foran deg kan du begynne å kikke på relevante alternativer. Velg ut en fire-fem muligheter og ta en grundigere titt på disse. Ha de følgende spørsmålene i hodet mens du kikker:

 • Hvilken effektiv rente tilbyr lånene?
 • Hvilken totalkostnad vil du bli sittende med hvis du velger ett av dem?
 • Hvilke vilkår og hva slags betingelser har lånene?
 • Hvilke minimumskrav har lånene? Innfrir du disse?
 • Er det noen ekstrautgifter på lånene? Hvor mye vil disse utgjøre av totalkostnaden?
 • Tilbyr de forskjellige långiverne hjelp med refinansiering? Koster dette noe ekstra?
 • Har du et eksisterende kundeforhold hos noen av långiverne?

innhent informasjon

Legg godt grunnarbeid i refinansieringsprosessen

Det er ikke noe poeng i å ta opp et lån for å betale eller justere på eksisterende gjeld dersom det ikke blir billigere for deg.

Når du har laget en god oversikt over alternativene dine bør du kontakte de forskjellige tilbyderne. Du kan eventuelt også legge inn en søknad med personopplysningene dine og ønsket lånebeløp.

Poenget her er at banken må gjøre en individuell vurdering av deg for å kunne gi korrekte opplysninger om rentetilbudet. Det er først når du har mottatt den reelle renten du vil bli sittende med at du kan gjøre en beregning av refinansieringen. Derfor er det viktig at du bruker denne tiden før du i det hele tatt refinansierer.

For å kunne fremme en god sak og skaffe så gode vilkår som mulig på lånet er informasjon nøkkelen. Da har du en bedre forståelse av prosessen og kan komme med gode argumenter til den eksisterende eller nye långiveren din.

Dette vil føre til bedre kommunikasjon og sannsynligvis en raskere refinansieringsprosess. Hvis du opplever at den nåværende långiveren din er lite behjelpelig er det ingen grunn til å ikke bytte tilbyder. Summa summarum er poenget med refinansieringen at du skal spare penger

Steg 2: Regn ut før- og etter-kostnader

Refinansiering kan gjøre gjelden betraktelig billigere

Når du har fremskaffet den relevante og korrekte informasjonen om renten du vil få ved refinansiering kan du begynne å regne på forskjellene. I forhold til et et boliglån vil det sannsynligvis ikke være snakk om enorme beløper totalt sett.

Men med en lavere lånegrad er det en del andre fordeler ved refinansiering. Først og fremst vil du få muligheten til å øke boligkreditten din.

Dette kan være praktisk dersom du ønsker å pusse opp eller låne penger til andre formål gjennom boliglånet ditt. Et boliglån vil alltid være billigere enn eksempelvis et forbrukslån. Det skal også sies at lånebeløpet på boliglån som oftest er betraktelig høyere.

Derfor vil selv en liten justering i renten spare deg for en del penger. Med tanke på gjeld uten sikkerhet kan man spare store beløper i året ved å refinansiere. Dette er spesielt relevant dersom du har gjeld stående flere steder.

Ved å samle denne i ett lån slipper du å betale dobbelt eller tredobbelt opp med renteutgifter og månedsgebyrer.

Gjelden din blir også veldig mye mer oversiktlig med bare ett månedsavdrag å forholde deg til. Se etter tilbydere av forbrukslån som spesialiserer seg på refinansiering. Hos disse långiverne vil renten som oftest ligge en hel del lavere enn på andre forbrukslån. Du vil også få hjelp med refinansieringsprosessen.

To eksempler på penger spart med refinansiering

La oss ta en titt på faktiske eksempler på penger spart ved å refinansiere. På et boliglån vil en lavere gjeldsgrad være et godt grunnlag for å be om en justering på renten din. I dag ligger renten på boliglån generelt på mellom 2% og 3%.

Eksempel 1: Boliglån, annuitetslån

Effektiv rente: 2,49 %
Gjenstående lånebeløp: 1.500.000
Nedbetalingstid 20 år
Totalkostnad 1.900.643

 

Effektiv rente: 2,12 %
Gjenstående lånebeløp: 1.500.000
Nedbetalingstid 20 år
Totalkostnad 1.838.282

 

Her har du altså spart 62.362 kroner på refinansieringen.

 

Eksempel 2: Kredittkortgjeld, annuitet

Om du derimot har en kredittkortgjeld på totalt 100.000 kroner med en effektiv rente på 23,14% ser regnestykket slik ut:

Effektiv rente: 23,14 %
Gjenstående lånebeløp: 100 000
Ønsket nedbetalingstid 5 år
Totalkostnad 162 322

 

Effektiv rente: 14,83 %
Gjenstående lånebeløp: 100 000
Ønsket nedbetalingstid 5 år
Totalkostnad 139 613

 

Ved å refinansiere sparer du i dette eksempelet 22.709 kroner totalt sett. Dersom du har flere smålån på bok eller gjeld på flere kredittkort ville dette beløpet ha blitt betraktelig høyere.

Steg 3: Søk om lån til refinansiering

Benytt deg av en anbudsside til å søke om refinansieringslån

I de fleste tilfeller vil en refinansiering av boliglån handle om en forhandling med banken din, eventuelt et bytte til en ny bank. Når det kommer til gjeld uten sikkerhet må du imidlertid som oftest flytte gjelden din over til en annen långiver for at refinansieringen skal lønne seg. Som vi har sett kan dette spare deg for en god del penger totalt sett.

Å søke om et refinansieringslån er heldigvis ikke spesielt komplisert. I praksis tar du nemlig bare opp et nytt forbrukslån og bruker dette til å innfri gjelden du har stående. Når du har funnet långiveren du ønsker å søke hos er det bare å legge inn personopplysningene dine og ønsket lånebeløp.

Lånebeløpet vil her være den utestående gjelden din. Fordi det kan ta en god del tid å finkjemme alle tilbudene på markedet kan det være en lurt å benytte seg av en anbudsside når du skal refinansiere. Du bør fortsatt ta deg tid til å lage en skikkelig oversikt i forkant av søknaden.

Men når du først har bestemt deg vil en anbudsside sørge for at du slipper å sende ut søknaden din om og om igjen. Disse tjenestene er uforpliktende og gratis. Det er bare å legge inn informasjonen din og så sender anbudssiden ut til samarbeidspartnerne sine. Du mottar de beste tilbudene i retur.

Husk å sammenligne disse tilbudene opp mot oversikten du lagde i oppstarten av refinansieringsprosessen.

Ta deg god tid til å gå gjennom tilbudene

Når du har mottatt et knippe tilbud fra forskjellige långivere er det viktig at du tar deg tid til å gå nøye gjennom de mest relevante av dem. Målet ditt er fortsatt å spare så mye penger som mulig på refinansieringen. Derfor er det svært viktig at du gjør deg godt kjent med samtlige utgifter på de forskjellige refinansieringslånene. Deretter er det bare å takke ja til det tilbudet som sparer deg for mest mulig penger. Her er det lurt å ha følgende i bakhodet:

 • Hva er den laveste effektive renten du har fått tilbud om?
 • Hvilke långivere gjør oppryddingsarbeidet for deg?
 • Hvor høyt er etableringsgebyret?
 • Hvor mye må du betale i termingebyrer?
 • Hvor mye sparer du totalt sett på de forskjellige refinansieringslånene?
 • Er lånet fleksibelt?
 • Har lånet mulighet for en avdragsfri periode?
 • Vil lånet gjøre det lettere for deg å bli gjeldfri raskere?

Steg 4: Legg deg til gode vaner for å nedbetale refinansieringsgjelden

Refinansiering er ikke et hjelpemiddel for ytterligere lån

Når du har fått refinansieringen på plass har du gjort deg selv en stor tjeneste. Det vil bli lettere for deg å administrere gjelden din og økonomien vil sannsynligvis som en følge bli en del romsligere. Når du begynner å merke dette er det svært viktig å huske på hvorfor du valgte refinansiering i første omgang. Hvis dette handlet om gjeld uten sikkerhet som det var vanskelig å håndtere må du forsøke å huske følelsen av å ikke ha god kontroll på din egen økonomi.

 • Hvor trang var hverdagsøkonomien?
 • Hvor høyt fra stressnivået ditt?
 • Hvor mye penger har du spart i dag ved å velge en billigere refinansieringsløsning?

Dersom du ønsker å være en forsvarlig forbruker bør du på ingen måte bruke refinansiering som et hjelpemiddel til ytterligere lån. Da er veien kort til en ny runde med krevende privatøkonomi. Og i verste fall kan du ende opp med et inkassokrav. Forsøk å tenke på refinansiering som en strategi for å gjøre gjeld billigere og mer håndterbar. Alle forbrukere bør til syvende og sist jobbe mot gjeldfrihet. Og smart refinansiering er et godt steg i riktig retning.

refinansiering av kredittkort

Betal ned så mye som mulig, så raskt som mulig

Når du velger refinansiering vil du sannsynligvis få litt mer slingringsmonn i privatøkonomien. Dette er en god følelse, som du definitivt bør ta innover deg. Det er imidlertid viktig å huske at refinansiering ikke er noen sovepute.

Du har fortsatt gjeld, enten med eller uten sikkerhet, og jo mer av denne du kvitter deg med, jo bedre er det. Derfor kan det også være lurt å kombinere refinansieringslånet med en nedbetalingsplan du setter opp for deg selv.

Lag en strategi som vil fungere i din hverdag og med din økonomi. Se deg ut noen forbruksområder du kan forsøke å bruke litt mindre på. V

ed å bruke litt mer av pengene du har til disposisjon på nedbetaling av gjeld blir totalkostnaden lavere for deg. Dette er spesielt relevant i lån uten sikkerhet hvor renten i sammenligning med for eksempel boliglån er høy.

Det er alltid kjipt å måtte velge bort ting man har lyst på til fordel for gjelden sin. Men forsøk å holde motivasjonen gående. Lag en liste over de tingene som vil bli enklere å realisere når gjelden er nedbetalt. Sett opp et budsjett for hvor mye penger du vil spare på å betale ned på lånet raskere.

Når du bruker disse strategiene blir veien til gjeldfrihet enklere. Og du vil ha brukt refinansieringen på en konstruktiv og smart måte for privatøkonomien din.

Brukerrangering:

Siste artikler