Forbrukslån – Alt du trenger å vite om lån uten sikkerhet

Her finner du all relevant informasjon om forbrukslån, kredittkort og lån uten sikkerhet.

Forbrukslån er et marked i vekst i Norge. Det kommer stadig flere aktører på banen og i dag finnes det flere titalls  sider som sammenligner forbrukslån å velge mellom. Denne utviklingen er svært positiv for de som skal søke og vil finne hvem som har billigste forbrukslån.

Når det blir større konkurranse blir långiverne tvunget til å tilby bedre vilkår og lavere rentebetingelser. Men dette fører også til en mer aggressiv markedsføring. Konsekvensen er at det går relativt fort å få svar på en lånesøknad om forbrukslån.

I denne guiden får du en oversikt over alt du trenger å vite for å finne hvor du kan søke forbrukslån eller finne de beste sammenligningssidene for kredittkort

Forbrukslån guide
 • Comparo.no - Alt du bør vite om billigste forbrukslån og lån uten sikkerhet
 • 7 Myter om Lån uten sikkerhet
 • Hva er forbrukslån og hva kan det brukes til?
 • Renter og nedbetalingsperiode på et billig forbrukslån
 • Økonomiske hensyn å ta før man søker om et billig forbrukslån
 • Kredittsjekk ved lån uten sikkerhet
 • Hvilke krav stilles til søkeren ved forbrukslån?
 • Refinansiering av gjeld med forbrukslån
 • Slik finner du det billigste forbrukslånet

Comparo.no - Alt du bør vite om billigste forbrukslån og lån uten sikkerhet

7 Myter om Lån uten sikkerhet

Myte 1 - Hvem som helst kan få et lån uten sikkerhet

Fakta: Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Dette betyr at det ikke stilles krav til pant for innvilgelse av lånet. Dermed har også en myte om at hvem som helst kan få et lån vokst seg forholdsvis stor. Dette er imidlertid langt fra sannheten. Akkurat som med boliglån eller andre lån med sikkerhet stilles det krav av långiverne som godkjenner billig forbrukslån. Først og fremst må du være myndig, og noen selskaper har også 20- eller 23-års aldersgrense på sine lån. Sammenlign og søk forbrukslån her

I tillegg til dette vil det alltid gjennomføres en vurdering av ønsket lånebeløp i henhold til lånsøkers inntekt. Fordi det ikke stilles noen sikkerhet i eiendeler eller bolig må långiver være sikker på at privatøkonomien kan takle et forbrukslån. Derfor er det også en del tilbydere med minstekrav til inntekt på rundt 200.000 kroner. Videre er det svært få selskaper som ikke gjennomfører kredittsjekk av lånsøkerne sine. Her vil långiver primært se etter betalingsanmerkninger. Har du en av disse registrert på deg vil du få avslag på søknaden din.

Myte 2 - Forbrukslån vil føre til inkasso

inkasso

Fakta: Når en tilbyder innvilger et billig forbrukslån gjør de dette uten noen annen sikkerhet enn inntekten til lånsøker. Dette betyr at renten på lånet er betydelig høyere enn på lån med sikkerhet. Denne er imidlertid en gjenspeiling av risikoen långiver tar ved å innvilge lånet.

Allikevel er det mange som har fått inntrykk av at forbrukslån er til for å gjøre det umulig for folk å betale, og dermed fører til inkassokrav. Dette kunne ikke ha vært lenger fra sannheten. Tilbyderne av forbrukslån gjør søknadsvurderingene sine nettopp for å unngå disse situasjonene.

Dersom du har gitt korrekte opplysninger er det ingen grunn til at økonomien din ikke skal takle forbrukslånet. Det er først når du ikke klarer å betale ned på lånet ditt at långiver vil fremme et inkassokrav. Sånn sett er det forbrukernes ansvar å gjøre en realistisk vurdering av sin egen økonomi i forkant av lånesøknaden. Så lenge alt er på plass for at utgiftene i hverdagen ikke skal ta overhånd vil det ikke bli behov for en inkassosak.

Myte 3 - Forbrukslån kommer med skjulte kostnader

kostnader ved forbrukslån

Fakta: Det er sant at slike lån er kostbare. Renten ligger på et høyt nivå, og totalkostnaden på lånet blir derfor stor. Allikevel er det ingen skjulte kostnader på slike lån. I tillegg til renteutgiftene skal du betale disse to på lånet ditt:

Etableringsgebyr: Et engangsgebyr du betaler i oppstarten av låneperioden

Termingebyr: Månedlig avgift som også kalles for administrasjonsgebyr og som ligger på 30-50 kroner i måneden.

Bortsett fra disse to utgiftene, samt renten, er det ingen andre kostnader på et lån uten sikkerhet. For å unngå fremtidig frustrasjon er det derfor viktig at du skaffer deg en god oversikt over hvor mye et et slikt lån vil koste deg.

Det er långivers ansvar å gi deg korrekte og fullstendige opplysninger om kostnadene på lånet ditt. Det er imidlertid ditt ansvar å sette deg nøye inn i disse utgiftene. Når du har fått tilbud om et billig lån bør du kontakte långiver dersom det er noe du lurer på. Så lenge du gjør dette vil du ikke bli overrasket med noen uventede utgifter i fremtiden.

Myte 4 - Et billig forbrukslån er et dårlig alternativ til lån med sikkerhet

velge riktig lån

Fakta: Med tanke på totalkostnad på lånet stemmer det at lån med sikkerhet vil være noe rimeligere enn forbrukslån. Det betyr imidlertid ikke at et slikt lån alltid er et dårlig alternativ. For mange er eksempelvis et billig lån eneste måte å fremskaffe egenkapital til boligkjøp. Dersom man ikke har de 15% banken krever kan et lån uten sikkerhet hjelpe.

Det er selvfølgelig svært viktig at man gjør en vurdering av egen økonomi og hvor bærekraftig denne er. Man skal ikke kjøpe en bolig man ikke egentlig har råd til. Men dersom man gjør dette, og har råd til nedbetalingen, kan et billig forbrukslån være et gunstig alternativ.

Videre er et usikert lån praktiske i situasjoner hvor man har gjeld uten sikkerhet hos mer enn én långiver. Dette kan være i form av mindre lån eller kredittkortgjeld. I slike tilfeller vil det som oftest være billigere å refinansiere og flytte gjelden inn i ett enkelt lån.

En annen fordel med et usikret lån er at de er veldig mye mer fleksible enn lån med sikkerhet. Tar man for eksempel opp et boliglån skal pengene brukes til bolig. Med et billig forbrukslån har du total frihet i hvordan du bruker pengene dine. Allikevel er det svært viktig å ha et tiltenkt formål for lånet.

Myte 5 - Forbrukslån kan bare brukes til forbruk

Fakta: Med et navn som forbrukslån er det ikke rart at mange tror denne låntypen kun kan brukes til forbruk. Her kommer imidlertid fleksibiliteten til lånet inn i bildet igjen. Det eneste som gjør et slikt lån til et forbrukslån er at det ikke stilles krav til sikkerhet.

Dersom man får innvilget lånet kan man bruke pengene på hva man vil. Den største andelen av norske låntakere tar opp forbrukslån til oppussing. Videre er det mange som låner til bil og båt, og nedbetaling av gjeld. Forbruk står faktisk bare for 11% av tiltenkte formål.

Andre vanlige bruksområder til et lån uten sikerhet er:

 • Investering
 • Egenkapital til kjøp av bolig
 • Kjøp av møbler
 • Penger til ferie
 • Bryllup
 • Studier
 • Etablering av bedrift
 • Uforutsette utgifter

Myte 6 - Forbrukslån tas bare opp av de med dårlig privatøkonomi

Fakta: Det er lettere å få innfridd forbrukslån enn lån med sikkerhet. Dette har ført til en myte om at det bare er de med dårlig økonomi som benytter seg av slike lån. Allikevel viser det seg at privatøkonomi har lite med hvem som tar opp usikert lån å gjøre. Dette handler først og fremst om at det faktisk stilles krav til lånsøkerne av tilbyderne. I tillegg gjøres det alltid en vurdering av inntekt og ønsket lånebeløp. Sånn er det stor spredning i privatøkonomien til låntakerne av forbrukslån i Norge.

42% av de som tar opp lån uten sikkerhet har årsinntekt på 150.000-300.000 kroner, og 30% har 300.000-599.000 kroner. 22% har inntekt på 149.000 eller mindre. Altså kan det virke som at motivasjonen for å ta opp forbrukslån handler mer om fleksibilitet enn inntekt til lånsøker. Uten krav til bruksområde fra långiver har man total frihet når det kommer til forbrukslån. Som igjen fører til at personer med både lavere og høyere inntekt velger denne låntypen.

Myte 7 - Forbrukslån vil påvirke kredittvurderingen min negativt

Fakta: De fleste assosierer mye gjeld med en dårligere kredittvurdering. Allikevel har eksisterende gjeld lite med kredittscore å gjøre. Så lenge du klarer å betjene lånet ditt på en forsvarlig måte vil det ikke ha noen innvirkning på denne poengsummen. Det er først når du har en aktiv inkassosak gående eller en betalingsanmerkning registrert at kredittscoren din vil lide. Kredittscore beregnes nemlig utfra de følgende punktene:

 • Inkassosaker
 • Betalingsanmerkninger
 • Inntekt
 • Variasjon i inntekt
 • Plutselig lavere inntekt enn foregående år
 • Hyppig adresseendring
 • Alderen din

Med andre ord vil ikke et forbrukslån påvirke kredittvurderingen din. Når du administrerer lånet ditt godt og holder deg til månedsavdragene dine forblir kredittscoren upåvirket av et usikret lån.

søk forbrukslån

Hva er forbrukslån og hva kan det brukes til?

1. Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån kalles også for et lån uten sikkerhet. Dette betyr at långiver ikke tar pant i bolig eller noen av eiendelene dine når du søker om lånet. Altså er det andre faktorer som blir grunnlaget for bankens vurdering. Når lånet er uten sikkerhet løper tilbyderen en større risiko ved å godkjenne søknaden. Dersom du ikke klarer å betale for deg finnes det ingenting i form av verdier som kan kreves inn. Dette er også grunnen til at renten på slike lån er høy.

2. Hva er forskjellen på lån med og uten sikkerhet?

Det er enklest å beskrive forskjellen mellom de to låntypene ved å sammenligne med et boliglån. Når du søker om lån til bolig tas det pant i huset eller leiligheten din. Altså representerer boligen den største andelen av økonomisk sikkerhet i lånesøknaden. Derfor kalles boliglån for lån med sikkerhet. Et forbrukslån, på den annen side, stiller ingen krav til sikkerhet. Derfor blir 100% av lånebeløpet hvilende på din betalingsevne.

3. Hva kan forbrukslån brukes til?

Der et lån med sikkerhet har spesifikke formål er forbrukslån helt fleksible. Du kan bruke pengene på akkurat hva du vil og det er her navnet til forbrukslån kommer fra. Dette betyr imidlertid ikke at du bør ta opp et usikret lån uten mål og mening. Lån uten sikkerhet er dyre og i det lange løp skal du være sikker på at investeringen vil lønne seg. Typiske bruksområder for forbrukslån er:

 • Oppussing
 • Bil og båt
 • Reise og ferie
 • Nedbetaling av gjeld
 • Egenkapital til kjøp av bolig
 • Generelt forbruk
 • Investering
 • Tannlege
 • Bryllup
 • Studier
 • Uforutsette utgifter

4. Ulike typer forbruslån

Det er stor variasjon i lånebeløpet på forbrukslån. I dag kan man låne inntil 500.000 kroner uten sikkerhet i Norge. Men det er også mulig å låne så lite som 5000 kroner. Forbrukslån på mellom 5000 og 70.000 kroner kalles for smålån. Disse er som oftest enkle å få innvilget og har rask utbetalingstid.

Slike mindre lån er praktiske dersom du trenger penger så fort som mulig og ikke må låne mye. Skal du låne mellom 100.000 og 500.000 kroner anses dette som et standard forbrukslån. Her må det gjennomføres en full kredittsjekk og søknadsbehandling av långiver. Det er vanlig at det tar noe lenger tid å få utbetalt disse større beløpene.

Microlån er mindre lån som strekker seg fra 1 000 kr opp til 5 000 kr. Microlån er bergenet for uforutsette utgifter og låneperioden beløper seg kun fra et par uker til opp til to måneder. Behandlingstid og utbetaling er ofte gjort på samme dag om man er tidlig ute med søknaden.

Det er ofte en ganske fraskrekkende årsrente på slike microlån, men her er altså meningen at man skal betale tilbake innen noen få uker.  Slik blir ikke den reelle rentekostandet så høy.  Om man ikke betaler innenfor fristen kan man havne i problemer.

Eksempel på et microlån med svært høye renter:

Beløp: 5000.00 kr
Tilbakebetalingstid: 30 dager
Rentekostnader: 1400.00 kr
Årlig effektiv rente: 1915.52%
Totalbeløp å betale: 6400.00 kr
Aldri ta et slikt lån om det ikke er absolutt nødvendig. Det kan lønne seg å vente et par dager å få en langt bedre rente til noen av bankene som tilbyr et tradisjonelt forbrukslån.

Renter og nedbetalingsperiode på et billig forbrukslån

Det er ofte høye renter på lån uten sikkerhet

Som nevnt over tar långiver en større risiko ved å innvilge et forbrukslån. Dette er helt enkelt fordi tilbyderen ikke stiller noen krav til sikkerhet. Konsekvensen er at rente på forbrukslån ligger veldig mye høyere enn på lån med sikkerhet.

Alt mellom 15%-20% er vanlig effektiv rente på et forbrukslån. Rente vil altså ha en betydelig innvirkning på totalkostnaden av lånet ditt, spesielt hvis du låner større beløp. Det er derfor svært viktig å skaffe en så lav rente som mulig når du skal ta opp et billig lån. De billigste forbrukslånene kan ha rente helt ned i 10%

Forskjellen på nominell og effektiv rente

Det er vanlig for tilbydere av billige forbrukslån i Norge å reklamere med nominell rente. Denne prosenten representerer prisen for å låne pengene, altså hvor mye långiver tar betalt for å innvilge og forvalte lånet ditt. Det er imidlertid andre kostnader som spiller inn i den faktiske renten du kommer til å måtte betale. Disse er:

 • etableringsgebyr
 • termingebyr (også kalt administrasjonsgebyr)

Etableringsgebyr er et engangsbeløp du betaler i oppstarten av låneperioden. Termingebyret betaler du hver måned. Den effektive renten har disse beløpene bakt inn i seg. Altså skal du se på effektiv rente for å beregne den faktiske kostnaden for å låne pengene.

Nedbetalingstid har størst innvirkning på lånekostnaden

Ved siden av rente har nedbetalingsperioden på forbrukslånet mest å si for totalkostnaden. Dette har en enkel forklaring. Forbrukslån fungerer nemlig som annuitetslån. Det betyr at den effektive renten beregnes på grunnlag av resterende lånebeløp ved hver termin, som det er 12 av i året.

Hvis du har en nedbetalingsperiode på 10 år i stedet for 5 år vil altså renten beregnes ytterligere 60 ganger av det gjenværende lånet ditt. Her er et eksempel som illustrerer dette:

 • 5 år:
 • Lånebeløp: 150.000 kroner
 • Effektiv rente: 16%
 • Totalkostnad (uten gebyrer og avgifter): 214.111 kroner

 

 • 10 år:
 • Lånebeløp: 150.000 kroner
 • Effektiv rente: 16%
 • Totalkostnad (uten gebyrer og avgifter): 290.405 kroner

Økonomiske hensyn å ta før man søker om et billig forbrukslån

viktig å huske på ved forbrukslån

1. Forsvarlig vurdering er viktigst

Med tanke på kostnaden av forbrukslån sier det seg selv at det er en stor økonomisk forpliktelse. Renten vil uansett være betraktelig høyere enn på et lån med sikkerhet. Derfor bør enhver søknadsprosess starte med en grundig vurdering av din egen privatøkonomi.

Sett opp et budsjett eller bruk et du allerede har. Gå over hvor hvor mye du tjener, hvor mye du bruker i faste utgifter, og hvor høyt forbruk du har. Deretter kan du gjøre en forsvarlig vurdering av hvilket lånebeløp som er realistisk for deg.

2. Spørsmål å stille seg selv før man søker om et billig lån

Etter du har funnet ut av hvor mye penger du kan låne, kan det være en god idé å også gjøre en vurdering av hvor mye du bør eller vil låne. Vi mennesker har vanskelig for å ta økonomiske beslutninger som baserer seg på det lange løp. Men når det kommer til kostbare lån er det viktig å forsøke. Her er noen spørsmål du bør stille deg selv før du søker om forbrukslån:

 • Hvor mye ønsker jeg meg det jeg skal låne pengene til?
 • Hvor mye har jeg lyst til å bruke i måneden på et forbrukslån?
 • Hvor lenge har jeg lyst til å betjene lånet?
 • Hvor viktig er det for meg å få tilgang på pengene raskt, i stedet for å spare?

3. Kan du betjene lånet også dersom noe uventet skjer?

En siste ting du bør ta hensyn til før du søker om et billig lån er hvordan økonomien din vil se ut dersom noe plutselig skjer. Det er ingen av oss som kan se inn i fremtiden. Men gjelden på et forbrukslån blir stående uansett hvordan livssituasjonen din endrer seg. Derfor er det viktig at du også tenker gjennom hva som vil skje med nedbetalingen av forbrukslånet hvis:

 • du blir syk
 • du får lavere inntekt eller blir arbeidsledig
 • du pådrar deg andre økonomiske forpliktelser

Kredittsjekk ved lån uten sikkerhet

kredittsjekk ved forbrukslån

1. Hva er en kredittsjekk?

En kredittsjekk er i praksis en gjennomgang av den økonomiske historikken din som lånsøker. Fordi forbrukslån ikke stiller noen krav til sikkerhet er dette tilbyderens eneste måte å vurdere egen risiko på. Dette vil långiver bruke som grunnlag for rentetilbudet de gir, og eventuelt for avslag på søknaden.

I kredittsjekken ser tilbyderen over ligningstallene dine, som oftest tre år bakover i tid. Her er det faktorer som inntekt, betalingsevne i tidligere økonomiske forhold og eventuelle endringer som blir brukt til vurderingen.

2. Hvordan påvirker kredittscore søknaden om et billig forbrukslån?

En viktig del av kredittsjekken långiver gjennomfører vil være det som kalles kredittscore. Dette er en individuell poengsum som tildeles norske forbrukere av kredittopplysningsbyråene. Tallet representerer sannsynligheten for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning innen ett år. Altså gir kredittscore långiver en sterk indikasjon på betalingsevnen din, og kan dermed gjøre en grundigere vurdering av søknaden.

Jo lavere kredittscoren din er, jo mer sannsynlig er det at du vil få avslag på forbrukslånsøknaden. Faktorer som spiller inn i utregningen av kredittscore er:

 • betalingsanmerkninger
 • hyppig adresseendring
 • plutselig senkning i inntektsnivå
 • inntektsnivået ditt
 • alderen din

3. Betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker

Den absolutt viktigste faktoren ved vurdering av en søknad om forbrukslån er imidlertid registrerte betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. En betalingsanmerkning får du dersom du ikke har klart å betale for gjeld tidligere.

Hos långivere som gjennomfører kredittsjekk vil en betalingsanmerkning være synonymt med avslag på lånesøknaden. Dette representerer en for stor risiko på et allerede risikobetont lån og tilbydere i Norge anser dette som uforsvarlig.

Dersom du har en betalingsanmerkning registrert på deg er eneste alternativ å søke hos en långiver som ikke kredittsjekker. Dette frarådes imidlertid på det sterkeste. Uten en kredittsjekk kan ikke banken gjøre en forsvarlig vurdering av søknaden din, som betyr en skyhøy rente og dårlige vilkår.

Hvilke krav stilles til søkeren ved forbrukslån?

1. Alder og risiko ved forbrukslån

På samtlige forbrukslån i Norge er det et minstekrav at du er myndig. Det finnes derfor ingen forbrukslån på markedet med lavere aldersgrense enn 18 år. Men det er imidlertid også slik at alder har mye å si for kredittscore, som igjen har betydning for innvilgelse av forbrukslån.

Fra et statistisk standpunkt har unge mennesker en ustabil privatøkonomi. De skifter jobb oftere enn eldre aldersgrupper, har ikke nødvendigvis kjøpt bolig enda, og har et høyt forbruk. Derfor er det også vanlig at visse forbrukslåntilbydere har aldersgrense på opptil 23 år.

2. Ung og trenger forbrukslån?

Dersom du er mellom 18 og 20 år og trenger forbrukslån er det sannsynlig at du vil få et forholdsvis dårlig rentetilbud når du søker. Långiver bruker som nevnt kredittscore for å beregne en realistisk rente i henhold til deres risikovurdering.

Og denne vil være lav når du er under 20 eller helt i begynnelsen av tjueårene. Derfor blir det opp til deg som er yngre å vise at du har godt tak på økonomien din og er en forsvarlig forbruker. Dette vil hjelpe på kredittscoren din i det lange løp og føre til bedre lånevilkår.

3. Inntektsnivå og lånebeløp

Inntekten din er långivers eneste sikringsgrunnlag når du leverer inn en søknad om forbrukslån. Derfor vil denne være helt essensiell når det skal gjøres en vurdering av hvor mye penger du får innvilget i lånebeløp. Hos de aller fleste tilbydere av forbrukslån i Norge foreligger det også et krav om minsteinntekt, som vanligvis ligger på 200.000 kroner.

Men det betyr ikke at du får muligheten til å låne så mye du vil så snart du er over lista. Ønsket lånebeløp, inntekt og nedbetalingsperiode vil alltid måles opp mot hverandre. Men som vi har sett er det gunstig å holde nedbetalingstiden så kort som mulig.

Refinansiering av gjeld med forbrukslån

1. Forbrukslån til refinansiering

Å refinansiere betyr i prinsippet å flytte lånet ditt eller lånene dine fra en aktør til en annen. I praksis betyr dette at du tar opp et nytt lån for å innfri eksisterende gjeld. For mange er forbrukslån en svært god løsning i disse situasjonene. Det finnes aktører som spesialiserer seg på slikt med forbrukslån, og som kan tilby en forholdsvis lav rente. Refinansiering er lurt å tenke på i disse situasjonene:

 • når du har gjeld på mer enn ett kredittkort
 • når du har flere mindre lån hos flere aktører
 • når du har hatt forbrukslånet ditt en stund og rentemarkedet har endret seg til det bedre
 • når du ønsker å rydde opp i gjelden din

2. Færre avgifter med færre lån

Den største ulempen med å ha gjeld mer enn ett sted er at du betaler dobbelt, trippelt eller til og med firedobbelt opp med avgifter. Dersom du for eksempel har gjeld på to kredittkort og ett mindre lån betaler du termingebyr og rente på alle tre lånene. Dette er veldig lite gunstig i lengden.

I slike situasjoner vil det uansett lønne seg å refinansiere og samle opp gjelden i ett enkelt lån. Om det så bare er med tanke på termingebyrene vil du fortsatt spare penger.

3. Gunstigere rente når du refinansierer

Som oftest vil tilbydere av lån til refinansiering tilby en gunstig rente. Dette er fordi banken eller selskapet vil tjene mer på å forvalte et større lånebeløp. Videre er det helt normalt at den nye långiveren hjelper deg med å samle opp gjelden din.

Dette er både tidsbesparende og praktisk. Det eneste du trenger å gjøre er å søke om ønsket lånebeløp (i dette tilfellet samlet gjeld) og sende inn søknaden. Du blir sittende igjen med en lavere rente, færre avgifter og en mer oversiktlig privatøkonomi.

Du kan enkelt finne beste lån for refinansiering her

Slik finner du det billigste forbrukslånet

1. Se etter lav rente og fleksibilitet

Når det er snakk om å finne det beste forbrukslånet vil rente og vilkår være det viktigste å følge med på. Med tanke på rente er alt under 20% bra, alt under 15% veldig bra og alt under 10% svært bra. Det er spesielt viktig å se etter en god rente når du skal låne mye penger i et forbrukslån. I tillegg til rente bør du også sjekke at det er noe fleksibilitet og gode vilkår på forbrukslånet. Muligheten til en avdragsfri periode kan for eksempel være gunstig dersom noe uventet skulle skje med den økonomiske situasjonen din.

2 Bruk en lånemegler

Det tar mye tid å lete gjennom alle forbrukslånene som finnes på markedet. Derfor kan det være lurt å benytte seg av en anbudsside når du skal søke forbrukslån. Disse tjenestene er gratis og uforpliktende. Anbudssidene samarbeider med en rekke långivere og sender ut søknaden din til dem. Du må bare fylle inn ønsket lånebeløp og personopplysningene dine og så mottar du de beste tilbudene i retur.

3. Lån hos en anerkjent aktør

Det er definitivt viktig å skaffe et forbrukslån med lav rente. Men i tillegg til dette bør du låne hos en anerkjent og seriøs aktør. Bank Norwegian, Lendo og Santander scorer alle høyt, med gode renter og lånevilkår, både hos forbrukslånsider og forbrukere. Ved å velge en anerkjent aktør sikrer du deg et positivt forhold til banken og får god hjelp gjennom hele nedbetalingsperioden din.

Brukerrangering:
star star star star star
star star star star star
4.8 /5 baserat på 44 tilbakemeldinger

Siste artikler