Oppdatert: 16.05.2018

Får du ikke lån? Her er noen gode tips

Det er flere ting man kan gjøre når man ikke får lån hvis man er klar over hvordan vurderingen foregår

Når man søker om lån, så vil tilbyderne vurdere din søknad kun på grunnlag av informasjonen du presenterer og som de kan bekrefte. Det hjelper lite å si du kan håndtere lånet hvis opplysningene dine tilsier noe annet. I stedet må du komme innenfor deres vurderingsparametre slik at du ikke virker som en risiko-kunde for dem.

Det kan være flere grunner til dette. Hvis du skal være sikker på hvorfor du ikke får lånet, så kan det hende du må sjekke litt. Du vil for eksempel alltid få et brev fra kredittvurderingsbyrå som viser hvilke data de har mottatt. Dette kan du bruke for å løse opp i hvorfor du ikke får lånet. De fleste tilbydere bruker samme kredittvurderingsbyrå hver gang.

Hvis du har mindre inntekt enn de krever finnes det noen som tilbyr lån når andre ikke gjør det. Det kan være en løsning for noen, men det betyr som oftest at du må kunne stille sikkerhet for lånet.

Det er mange ting man kan gjøre når du vil løse utfordringer i forhold til dataene de samler inn. Du må du være ærlig når du fyller ut søknaden. Det hjelper ikke med tips for å få lån hvis man opplagt er uærlig i søknaden. Pass på at du er ærlig og at det du opplyser stemmer med data de eventuelt vil finne fra kredittvurderingsbyråer. Vær også sikker på at informasjon du gir i en del av søknaden stemmer med andre deler av søknaden.

Betalingsanmerkninger

Første tips for å få lån er å være sikker på at du ikke har betalingsanmerkninger. Det finnes en og annen tilbyder som tilbyr lån hvis du har betalingsanmerkninger, men de gir ikke lån med mindre du har noe du kan stille som sikkerhet for lånet. I de aller fleste tilfeller så betyr en betalingsanmerkning et sikkert avslag. Det eneste du kan gjøre med dette er å få fjernet betalingsanmerkningen. De siste årene er regler for betalingsanmerkninger endret slik at det er lettere å bli kvitt en betalingsanmerkning når kravet er innfridd.

Tidligere måtte du vente i 3 år før du kunne få disse anmerkningene fjernet, men i dag kan de fjernes med en gang et krav er oppgjort. Egentlig skal dette skje automatisk, men hvis gjenparten du får fra kredittsjekken viser at du fortsatt er registrert med en betalingsanmerkning som du har gjort opp, så kan du sende kredittvurderingsbyrået dokumentasjon på at den er betalt og be dem fjerne den. Etter du får bekreftet at anmerkningen er fjernet, så kan du søke om igjen.

Les mer: Verdt å vite om inkasso og betalingsanmerkninger på finansportalen

Kredittkort og avbetaling

Hvis du har kredittkort og avbetalingsordninger, så teller disse i forhold til utestående gjeld. Ulempen er at du ikke vil få beskjed fra tilbyder om hvorfor du får avslag, så da må du forsøke å selv tenke deg til hvorfor. Hvis du har utestående beløp på kredittkort eller avbetalinger som du har tenkt å betale inn, så må du gjøre dette og skaffe dokumentasjon på at de er innbetalt. Ved å informere om dette, så kan det være mulig å få innvilget en ny søknad.

Inntekt og refinansiering

Hvis du har inntekt som ikke er registrert på kredittvurderingen, så bør du få tak i dokumentasjon på denne og opplyse om denne. Det er kun nettoinntekt og betalt skatt i Norge som vises i kredittvurderingen. Har du inntekt i utlandet, må denne dokumenteres for at du skal få uttelling for det. Hvis du har vesentlig høyere forventet inntekt inneværende år enn hva som vises i kredittvurderingen, og dette ikke vises i innsendte lønnsslipper, så kan det hjelpe om du dokumenterer dette for søknaden.

En annen problemstilling kan være at du har søkt om lån men egentlig ønsker å benytte lånet til å refinansiere egen gjeld. Dette må du opplyse om i søknaden for at ikke eksisterende gjeld skal øke den totale gjeldsbyrden din, men i stedet vil de da vite at du skal betale ut denne gjelden.

Les mer: Låne penger på nett uten sikkerhet

Siste artikler