Oppdatert: 13.04.2018
Hva er en kredittsjekk?

Hva er en kredittsjekk?

Har du noensinne lurt på hva en kredittsjekk egentlig er? Her får du informasjonen du trenger.

Hvis du noensinne har søkt om en kredittramme, enten fra abonnementsleverandør, forsikringsselskap eller kredittkorttilbyder, har du helt sikkert opplevd å bli kredittsjekket. Dette er helt standard i Norge i dag og gjennomføres av selskaper som skal vurdere kredittsøkerne sine.

Hvordan brukes en kredittsjekk?

Som nevnt gjennomføres kredittsjekker av selskaper som innvilger kreditt. I en økonomi hvor svært mange tjenester betales på etterskudd betyr dette at du sannsynligvis kommer til å bli kredittsjekket på et eller annet tidspunkt. Dette kan være når du skal kjøpe mobilabonnement, søke om et kredittkort eller forbrukslån, eller skaffe deg forsikring. Kredittsjekken brukes for at kreditoren skal kunne gjøre en skikkelig vurdering av kredittsøkeren. Uten opplysninger om betalingshistorikken til den aktuelle søkeren ville dette ha vært umulig.

Når du søker om kreditt vil selskapet derfor bestille en slik kredittsjekk fra et av kredittopplysningsbyråene vi har i Norge. Og informasjonen vil ha stor påvirkning på ting som rentetilbud på lån, samt om du får innvilget søknaden eller ikke. Men en kredittsjekk eksisterer også for å beskytte forbrukerne. Denne forebygger ting som uhåndterbar gjeld eller uforsvarlig bruk av et kredittkort. Dette sørger for en mer stabil nasjonaløkonomi i det lange løp, hvor gjeld står hos personer som har økonomisk kapasitet til å betjene den.

Hvilke opplysninger oppgis i en kredittsjekk?

Det er ikke bare opplysninger om betalingshistorikken din som kommer fram av en kredittsjekk. Derfor er det også mange som opplever kredittsjekker som litt ubehagelige. Denne informasjonen er i aller høyeste grad privat, men den er også helt nødvendig for at kreditor skal kunne gjøre en god vurdering av kredittverdigheten din. Disse opplysningene blir gjort tilgjengelige når en kreditor bestiller en kredittsjekk av deg:

 • Inntektsnivået ditt. Her foreligger det informasjon om din beregnede bruttoinntekt.
 • Skatteligningen din. Dette er altså skatt, skatteklasse, samt alminnelig inntekt og formue, og kommer fram av opplysninger fra Skatteetaten.
 • Eventuelle betalingsanmerkninger. Disse vil være registrert på deg dersom du ikke har ryddet opp i et utestående inkassokrav.
 • Næringer. Dersom du har interesser registrert i Brønnøysundregistrene vil disse framkomme av kredittopplysningene.
 • Folkeregistrert adresse.

Altså får kreditoren et svært så helhetlig bilde av økonomien din når det gjennomføres en kredittsjekk. Selv om dette kanskje virker som litt påtrengende er det umulig for kreditor å vurdere deg som kredittsøker uten informasjonen.

Denne informasjonen vil ha mest å si for kredittsøknader

I de aller fleste tilfeller hvor vi søker om kreditt vil dette være i form av usikret kreditt. Det eneste unntaket er såkalt boligkreditt, som gir deg en kredittramme med sikring i boligen din. Med usikret kreditt menes den kreditten hvor kreditor ikke tar noen pant i eiendelene dine som sikring for kreditten. I slike tilfeller innvilges kreditten ene og alene basert på kredittvurderingen som gjøres av deg. Og her inngår selvfølgelig kredittsjekken. Den absolutt viktigste faktoren i en kredittsjekk er om du har registrerte betalingsanmerkninger. Det er svært få kreditorer som er villige til å innvilge kreditt dersom du har misligholdt et økonomisk forhold tidligere.

Hos tilbydere av forbrukslån og kredittkort vil du i de aller fleste tilfeller få avslag på kredittsøknaden med en betalingsanmerkning registrert. Ved siden av dette er inntekten din også en svært viktig faktor i kredittsjekken. Denne gir kreditoren en indikasjon på hva slags betalingsevne du har. I tillegg til inntekt og betalingsanmerkninger ser kredittilbyder også på følgende:

 • Store svingninger i inntektsnivå (spesielt senkning)
 • Hyppig adresseendring
 • Alder (lavere alder anses som høyere risiko av kreditor, og kan derfor føre til høyere rentetilbud på forbrukslån/kredittkort eller premie på forsikring)
 • Om du er selvstendig næringsdrivende

Slik oppretter du kredittsperre

Hvis du oppretter kredittsperre sørger du for at selskaper ikke har muligheten til å gjennomføre kredittsjekker av deg. Dette heter frivillig kredittsperre. Dersom du gjør dette blir det ikke lenger mulig for deg å søke om kreditt. Dette er særlig aktuelt i to situasjoner. Hvis du har opparbeidet deg en stor og uhåndterbar gjeld kan det være lurt å opprette frivillig kredittsperre. Dette vil da fungere som et tiltak for privatøkonomien, og sørge for at du ikke kan søke om mer kreditt.

Hvis du opplever at du ikke har kontroll over økonomien din lenger er det viktig at du fokuserer på nedbetaling av eksisterende gjeld. I slike tilfeller er en kredittsperre en god idé. I tillegg til dette bør du opprette frivillig kredittsperre hvis du har blitt offer for ID-tyveri, eller hvis du mistenker at noen søker om og bruker kreditt i ditt navn. Kredittsperren fungerer altså som en blokkering for ytterligere kredittinnvilgelse.

I disse tilfellene er det lovlig grunnlag for en kredittsjekk

Det er på ingen måte slik at hvem som helst kan gjennomføre en kredittsjekk av deg. Faktisk er det kun kredittopplysningsbyråene i Norge som har lov til å gi ut denne informasjonen. Og selv da skal det alltid være et lovlig grunnlag for kredittsjekken, som kun er når du søker om kreditt fra en kreditor. Det finnes imidlertid visse unntak. Disse er eksempelvis når en stilling med stort økonomisk ansvar i en bedrift skal fylles. Da har bedriften grunnlag for å kredittsjekke – men kun de kandidatene som er aktuelle.

Videre kan det gjennomføres kredittsjekk av en potensiell leietaker når en bolig leies ut gjennom megler. Det er imidlertid viktig å være klar over at du alltid skal bli opplyst om at en kredittsjekk er gjennomført. Dette kommer i form av et brev hvor du skal få informasjon om hvem som har bedt om kredittsjekken, hvilke opplysninger som er oppgitt, og hvilket selskap som ga ut informasjonen.

Disse selskapene har kredittopplysninger og slik kredittsjekker du deg selv

For at et selskap skal kunne føre kredittopplysningsvirksomhet må de ha konsesjon fra Datatilsynet. Dette handler om personvern og sørger for at kun godkjente selskaper kan sitte på den sensitive informasjonen. Det er ni kredittopplysningsbyråer i Norge:

 • Experian
 • Bisnode
 • Kredittfakta AS
 • Eniro Norge (Proff Forvalt)
 • Kreditnor
 • KO International AS
 • Atradius Buyer Ratings
 • Kredittopplysningen AS
 • Evry AS

Du har også mulighet til å kredittsjekke deg selv. Kredittopplysningsselskapene er lovpålagt å oppgi informasjon om betalingsanmerkninger og inntekt til deg dersom du ber om det. Disse opplysningene har du rett på, og selskapene kan derfor ikke ta betal

Siste artikler