Oppdatert: 08.05.2018

Hva er et finansieringsforetak?

Et finansieringsforetak er en bedrift som tilbyr lån og kredittkort til andre bedrifter og til privatpersoner

De er spesielt lisensiert til å tilby denne typen tjenester og må følge regler som gjelder innfor bransjen vedrørende utlån og kredittkort. Disse bedriftene kan være utenlandske selskaper som har tillatelse til å tilby finansieringstjenester i Norge. Det kan være norske selskaper. De er lisensiert til å tilby disse tjenestene, så da bestemmer selskapet selv hva slags type finansieringstjenester de vil tilby. Hvordan de tilpasser seg reglene tilbyr sine tjenester er individuelt, bare de holder seg innenfor begrensningene de blir pålagt.

Eksempel

Du vil, for eksempel, finne selskaper som kun finansierer andre virksomheter og ikke tilbyr sine tjenester til privatmarkedet, og du finner noen som kun tilbyr kredittkort og forbrukslån, men ikke boliglån. Grunnen til dette er at det er ofte mer å tjene på forbrukslån og kredittkort, da disse har høyere rentesatser slik at man får inn mer på kort tid. Det betyr at risikoen er større. På grunn av at inntektene er såpass høye, så vil det likevel lønne seg. Men alle denne typen bedrifter er finansieringsforetak og må ha de samme tillatelsene for å drive virksomheten sin.

Les mer om finansieringsforetak på Finanstilsynet
Les mer: Vilkår og betingelser ved et forbrukslån

Siste artikler