Oppdatert: 13.04.2018

Hva er rentes rente?

Hvis du har lån eller kredittkortgjeld vet du godt hva renter er, men har du hørt om rentes rente?

Som om det ikke var nok faktorer å ta i betraktning når man låner er denne også viktig. Rentes rente kan imidlertid også fungere i din favør, som noen ekstra sparepenger på egenkapital du har stående. Her får du alt du trenger å vite om rentes rente.

Rentes rente kort forklart

Renter er altså det vi må betale for å ha lån eller gjeld. Rentene representerer risikoen långiver tar når pengene innvilges til deg, og beregnes ved hjelp av en rekke forskjellige faktorer. Disse er blant annet inntekt, kredittscore og betalingshistorikk. Rentes rente er de pengene som opparbeides (enten i pluss eller minus) når renter forrenter seg. Altså er det renter av rentene dine. Hvordan dette påvirker de økonomiske interessene dine vil avhenge både av størrelse og om det er sparepenger eller lån det er snakk om. Når du betaler rentes rente på lån blir beløpet ditt større i minus. Og når du mottar rentes rente på egenkapital vokser pengene i pluss. Det er vanlig at rentes rente beregnes med samme rentesats som du har på lånet ditt. Hvis du eksempelvis betaler 16% rente på et forbrukslån og har opparbeidet deg 1000 kroner i renter vil rentes rente være 160 kroner.

Egenkapital og rentes rente

Når det er snakk om sparepenger, altså penger du har sittende på konto, vil rentes rente være en positiv effekt for deg. Da sparer du mer penger gjennom rentene som opparbeider seg på egenkapitalen din. Si for eksempel at du har 100.000 kroner stående på en sparekonto med 2,1% rente. Forutsatt at du ikke rører disse pengene vil du på ett år ha spart 2100 kroner i renter. Da er saldoen din 102.100 kroner til neste år med sparing. I dette andre året vil du derimot også motta rentes rente på egenkapitalen din. Regnestykket ser slik ut:

Egenkapital: 102.100 kroner
Renter spart år 1: 2100 kroner
Renter år 2: 102.100 kroner x 2,1% = 2144 kroner
Rentes rente for renter år 1: 2100 kroner x 2,1% = 44,1 kroner
Egenkapital etter år 2: 104.288 kroner

Altså har du spart 44 kroner mer ved hjelp av rentes rente. Dette vil selvfølgelig også bli mer og mer jo større beholdningen din blir. Men man kan ikke skryte noe særlig av rentes rente på sparekontoer. 44 kroner er tross alt ikke så veldig mye mer enn til en bolle og kaffe.

Hvis du ønsker å spare ved hjelp av renter finnes det andre metoder som er veldig mye mer effektive.
Les mer om hvor du kan plassere pengene dine på Finansportalen.

Bruk sparepenger på nedbetaling av gjeld

Fordi rente på sparekontoer i Norge er forholdsvis lav vil den aldri kunne konkurrere med renten på lån. Når et mindre lånebeløp betyr mer renter spart er det derfor en god idé å bruke sparepenger på nedbetaling av gjeld. Dersom du lar store beløp stå på konto samtidig som du har gjeld vil dette nesten alltid være ugunstig. Det er helt enkelt fordi rentene du sparer ved å kvitte deg med gjelden er en hel del mer enn de du får på sparekontoen.

Derfor er det viktig å tenke på besparelse av renter som et verktøy både til økning av egenkapital og minsking av gjeld. Du kan spare en god del penger i fremtidige potensielle renteutgifter ved å bruke sparepenger på gjeldsnedbetaling. Dersom du har både egenkapital og lån på bok bør du derfor kvitte deg med gjelden som førsteprioritet. Dette er spesielt relevant hvis det er snakk om gjeld uten sikkerhet, hvor effektiv rente alltid ligger høyt.

Få gunstigere rentebesparelser i fond

En annen god måte å spare penger mer effektivt på enn ved hjelp av rentes rente er i fond. Her er det imidlertid viktig å være klar over at fond kun vil lønne seg med et minimumsperspektiv på fem år. Men hvis pengene uansett bare står på konto vil det som oftest være smartere å spare i fond. Dersom du ønsker å prøve deg på denne metoden må du først og fremst gjøre en vurdering av risikoen du er villig til å ta. Noen fond har høyere risiko og potensielt større avkastning enn andre. Men da må du også være klar over at du kan miste pengene. Dersom du ønsker litt mer trygghet kan du spare i et fond med lavere risiko. I disse fondene vil det som oftest ta en del mer tid å få en betraktelig avkastning på innskuddene.

Lån og rentes rente

Rentes rente er kanskje mest ukomfortabelt når det kommer til lån, og da spesielt lån uten sikkerhet. Det som imidlertid er beroligende er at rentes rente alltid er innbakt i den effektive rentesatsen du får tilbud om. Du kommer altså ikke til å måtte betale rentes rente i tillegg til effektiv rente. Hvis du har søkt om forbrukslån eller hatt kredittkortgjeld vet du sikkert at det er forskjell på nominell og effektiv rente. En god del tilbydere reklamerer med førstnevnte, men det er sistnevnte du må betale. Det er også i denne prosenten at rentes rente er innbakt.

Selv om rentes rente inkluderes i effektiv rente er det allikevel viktig å huske på at nedbetalingsperioden har stor innvirkning på renteutgiftene. Rentene beregnes av resterende lånebeløp. Jo lenger tid du bruker på å betale ned på dette, jo mer vil både renter og rentes renter ende opp med å koste deg. Derfor er tommelfingerregelen med lån alltid å kvitte seg med gjelden så raskt som mulig, spesielt når renten er høy.

Tips til å betale ned på lånet raskere

Det er flere ting du kan gjøre for å kvitte deg med gjelden din raskere. Da vil du måtte betale mindre i renteutgifter (rentes rente inkludert) og lånet blir billigere totalt sett. Du kan og bør benytte deg av egenkapital for å kvitte deg med gjeld uten sikkerhet, hvis du har mulighet til dette. Hvis ikke er det beste tipset til raskere gjeldfrihet å skaffe seg en nedbetalingskrav. Benytt deg av en nedbetalingskalkulator og legg opp et løp som er mulig for deg og privatøkonomien din å følge. I tillegg til dette kan det være en god idé å lage en liste over ting du ønsker deg. Disse kan du bruke som motivasjon til å kvitte deg med gjelden raskere. Når du slipper å bruke penger på faste månedsavdrag kan ønskene dine realiseres veldig mye enklere.

Siste artikler