Oppdatert: 10.05.2018

Hva er variabel rente?

Når man skal låne penger, har man som oftest et valg om man vil ha variabel rente på lånet, eller ikke.

En variabel rente følger markedet. Hvis styringsrenten settes opp, vil ofte din rente følge etter. Dette gjelder også når styringsrenten settes ned. Til en hver tid vil de fleste banker tilby deg at du kan låse renten over 1, 3 eller 5 år. Det de da gjør, er å forsøke å anslå hvilken vei renten vil gå over tid, og så sette en pris på en fastrente i forhold til det. De benytter som oftest litt sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerhet. Det vil si at hvis det er forventet at renten skal øke, vil fastrenten være høyere enn den variable renten, og motsatt. I perioder hvor man forventer at renten skal gå ned, kan det dermed skje at fastrentetilbudet er lavere enn den variable renten. Da kan det være fristende å velge dette.
Les mer om styringsrenten på Norges bank

Velge bort variabel rente

Men det er et par ting man bør vite før man velger bort den variable renten. Om man for eksempel ønsker å selge en bolig eller refinansiere lånet før perioden du har bundet renta til er forbi, så vil du enten måtte betale et mellomlegg, eller du vil få en reduksjon i lånet avhengig av hva den variable renta på det tidspunktet er i forhold til fastrenta du har. I tillegg, beregner de fastrenta til høyere enn de mener den variable renta vil være. Så i praksis, forventer banken å tjene på fastrenta uansett hva du velger. Med andre ord, er som oftest en variabel rente lønnsom. Ønsker man derimot å sikre seg at månedlig innbetaling blir på samme nivå over en periode, er fastrente en løsning.

Les mer: Hva er nominell rente?

 

Siste artikler