Oppdatert: 13.04.2018
Hvor er det best å refinansiere lån?

Hvor er det best å refinansiere lån?

I denne artikkelen tar vi en grundig gjennomgang av hva refinansiering av lån er, samt når det er en gunstig løsning for forskjellige låntyper.

Å refinansiere kan være en god løsning dersom du sitter med ugunstige vilkår på lånet ditt. For at du skal få mest mulig ut av denne strategien er det imidlertid viktig at du setter deg godt inn i hvordan den fungerer.

Det finnes et hav av alternativer for hvor du kan refinansiere lånet ditt. Disse vil også avhenge av hva slags type lån du har behov for å refinansiere. Men hvilken tilbyder som er best å refinansiere hos vil avhenge av en rekke forskjellige faktorer. Sammenlign tilbydere her

Hva er refinansiering av lån?

Refinansiering er et ofte brukt begrep innen privatøkonomi, men hva går det egentlig ut på i praksis? Enklest mulig forklart handler refinansiering om å skaffe seg bedre lånevilkår enn de man har i dag.

Hva slags vilkår du får på lånet ditt avhenger av type lån, den økonomiske situasjonen din, kreditthistorikken din og rentemarkedet for øvrig. Bortsett fra låntype betyr dette med andre ord at nesten alle faktorene som påvirker lånevilkårene dine er dynamiske.

Konsekvensen av dette er at de eksisterende betingelsene du har på lånet ditt definitivt ikke er satt i stein. Det er mange ting som kan forandre seg, både på rentemarkedet og i din økonomi. Og når situasjonen endrer seg til det bedre kan du også få mer ut av en refinansiering.

Dersom du ønsker å refinansiere eksisterende lån, enten disse er med eller uten sikkerhet, er det viktig å huske på det overordnede poenget med refinansiering. Dette er at det nye lånet (refinansieringslånet) skal bli billigere for deg enn lånet du sitter med nå.

Hvordan man sørger for dette, og om det er mulig, avhenger av låntypen din. Det er litt variabelt hvordan man best går frem for å refinansiere lån henholdsvis uten og med sikkerhet.

Refinansiering av kredittkort

Kredittkortgjeld er noe av det mest ugunstige du kan sitte med på bok. Fra et forbrukerperspektiv bør poenget med et kredittkort være at man alltid har penger til å betale kredittkortregningen sin med.

Kredittkortselskapene vil selvfølgelig ha en litt annen synsvinkel på dette. De tjener nemlig mesteparten av pengene sine på renter fra ubetalt kredittkortgjeld. Men hvis du som forbruker sitter med dette befinner du deg også i en svært lite attraktiv situasjon.

Effektiv rente på ubetalt kredittkortgjeld kan ligge på alt fra 20% til 30%. Når disse rentene beregnes kontinuerlig sier det seg også selv at det lønner seg å skaffe bedre vilkår. Her kan refinansiering være en god løsning.

Det er særlig om du sitter med stor kredittkortgjeld på ett kort, eller småbeløp på flere kort at refinansiering kan være gunstig for deg. Da betaler du enten en enorm rente på et stort beløp, eller dobbelt opp med renter og utgifter på flere småbeløp.

Som oftest vil refinansiering av kredittkortgjeld være mest gunstig i et forbrukslån. Her kan du samle opp småbeløpene dine, eller flytte over det store beløpet. Tommelfingerregelen på lån uten sikkerhet er at et større lånebeløp betyr en lavere rente.

Slik er det imidlertid ikke på kredittkortet, og du kan derfor spare mye penger på å få redusert renteutgiftene dine. Forbrukslånet har også den fordelen at du blir tvunget til å betale ned på gjelden din – i stedet for å skyve den foran deg.
Les mer: Lønner det seg å refinansiere kredittkort?

Refinansiering av forbrukslån og smålån

Når du skal refinansiere forbrukslån eller smålån vil dette som oftest handle om å flytte lånet over til en tilbyder med bedre vilkår. Både rentemarkedet generelt og en styrket privatøkonomi kan bidra til å gjøre refinansiering av lån uten sikkerhet gunstig.

Derfor gjør du lurt i å ta en titt på forbrukslånmarkedet med jevne mellomrom – spesielt om du sitter med et lån med høy effektiv rente. Ting kan endre seg, og det kommer stadig flere tilbydere på banen. Det betyr større konkurranse, og dermed muligheten for bedre vilkår gjennom refinansiering for deg.

For å refinansiere forbrukslån eller smålån gjør du i prinsippet tre ting:

 • tar opp et nytt forbrukslån tilsvarende det resterende gjeldsbeløpet ditt
 • løser inn det eksisterende lånet med det nye lånebeløpet
 • betjener det nye lånet med bedre vilkår

En annen god løsning for refinansiering av forbrukslån og smålån vil være å se på muligheten for boligkreditt. Dette er en kredittramme som banker innvilger som del av boliglånet ditt. Den store fordelen med denne løsningen er at du betaler samme effektive rente på kredittrammen som du gjør på boliglånet for øvrig.

Hvor er det best å refinansiere lån?

 

Refinansiering av boliglån

Å refinansiere boliglånet vil som oftest foregå på en litt annen måte enn refinansiering av lån uten sikkerhet. Her vil boligens verdi og din eksisterende gjeld i forhold til denne verdien være faktorer i tillegg til privatøkonomien din.

Dersom du ønsker å refinansiere boliglånet ditt vil det i første omgang være en god idé å snakke med banken du har lånet hos i dag. Dersom det er en stund siden du lånte pengene kan en rekke ting ha skjedd:

 • rentemarkedet kan ha endret seg til det bedre
 • boligen kan ha steget i verdi
 • du kan ha fått bedre privatøkonomi
 • gjelden vil ha blitt mindre

Når banken skal beregne vilkår og effektiv rente på boliglånet ditt vektlegger de det som kalles gjeldsgrad tungt. Dette er hvor mye gjeld du sitter med i relasjon til boligens verdi. Når gjelden blir mindre, samt boligen stiger i verdi, får du også en lavere gjeldsgrad.

I disse situasjonene bør du definitivt snakke med banken om muligheten for å refinansiere. Når långiver tar en mindre risiko med lånet skal dette også uttrykkes i bedre vilkår og som oftest en lavere rente.

Som første steg i en refinansieringsprosess for boliglånet er det lurt å begynne med en ny verdivurderingen av huset eller leiligheten din. Det er ingen hemmelighet at boligprisene i Norge har steget enormt de siste årene. Det vil være en gunstig utvikling for deg som har hatt boliglån en stund, spesielt med tanke på refinansiering.

Derfor er det gunstig å refinansiere

Nå har vi tatt en titt på fordelene med å refinansiere på de forskjellige låntypene, men her er en generell oppsummering med ting å huske på:

 • du får frigjort mer av lønnen din til andre ting
 • lånet ditt blir billigere, både fra måned til måned og totalt sett
 • det er enkelt å refinansiere
 • du kan føle deg trygg på at du får mest mulig ut at boligverdien din (ved refinansiering av boliglån)
 • du slipper å betale dobbelt opp med gebyrer og avgifter (på lån uten sikkerhet som smålån og kredittkortgjeld)
 • du får en oppdatering på markedet og unngår utdaterte vilkår og rentesatser

Slik sparer du mest på refinansieringen

Så, for å komme tilbake til det opprinnelige spørsmålet: hvor er det egentlig best å refinansiere lån? Svaret er at dette vil være helt individuelt og avhenge av den enkelte lånsøkers situasjon.

Allikevel er det én ting som er helt sikkert. Det lønner seg å refinansiere ved hjelp av en anbudsside. Lendo tilbyr en slik tjeneste, der søknaden din om refinansiering blir sendt ut på anbud til deres samarbeidspartnere.

Her kan du få rentetilbud helt ned i 6,99% på lån uten sikkerhet. Fordi långiverne som samarbeider med Lendo vet at de konkurrerer med andre forsøker de å tilby best mulig rente. Ved hjelp av en anbudsside har du altså muligheten til å utnytte konkurransen på forbrukslånmarkedet til det fulle.

Det er uforpliktende og gratis å bruke Lendo. Dette fungerer kun som en formidlingstjeneste, der du slipper å gjøre letejobben selv. Du fyller helt enkelt inn personopplysningene dine og ønsket lånebeløp – så gjør Lendo resten.

Siste artikler