Oppdatert: 09.05.2018
hva er serielan

Hva er et serielån?

Med et serielån er avtalen din med finansieringsforetaket du låner penger av at du betaler et fast avdrag på lånet til det er nedbetalt.

Når avdraget er fast, betyr det at den totale innbetalingen hver måned vil variere med renter og eventuelle endringer i gebyrer. Med faste avdrag er det noe enklere å beregne hvor lang tid nedbetalingen av lånet tar. Det blir med andre ord noe enklere å vurdere hvor lang nedbetalingstid man skal velge, og hvilken långiver. Sammenliknet med et annuitetslån, som er faste totale innbetalinger hver måned, så vil man med et serielån ikke ha den samme kontrollen over den totale innbetalingen.

Serielån

Med et serielån minker beløpet man skylder banken raskere da de totale månedlige innbetalingene er høyere i starten. Beløpet minker etterhvert som man betaler ned lånet. For et annuitetslån betaler man inn mindre i starten, da avdraget da blir en mindre del av den totale innbetalingen hver måned. Avdragene blir høyere når mer av lånet er betalt ned. De fleste bankene vil tilby deg den løsningen du ønsker. Om du synes den ene eller den andre er mer praktisk, er helt opp til deg. Om man ønsker at den månedlige innbetalingen blir den samme hver måned, velger man annuitetslån med låst rente. Men vil man heller se at beløpet man skylder reduseres raskt, velger man et serielån.

Les mer: Låne penger med lav rente

Les mer om serielån på store norske leksikon

Siste artikler