Oppdatert: 08.05.2018
Hva er flytende rente?

Hva er flytende rente?

Når man velger flytende rente på et lån, betyr det at man lar renten følge markedet.

Når man velger flytende rente på et lån, betyr det at man lar renten følge markedet. Man kan ofte velge om man vil ha flytende eller fast rente, men bankene tilbyr, som oftest, fast rente til en høyere sats enn markedsrenta. De tar en risiko ved å tilby en fast rente, og derfor legger de på litt for å være sikre. Men noen ganger kan man også få tilbud om en lavere fastrente enn om man valgte flytende rente. Det betyr at bankene forventer at den flytende renta faller enda lavere enn den faste renten man får. Det behøver derfor fortsatt ikke å være lønnsomt.

Vær klar over

Man må også være klar over at når man velger en fast rente, så kan man risikere å måtte betale inn en differanse mellom fast og flytende om man opphever lånet før fastrenteperioden går ut.

Ellers vil en flytende rente, som nevnt, følge markedsrenten. Markedsrenten følger som oftest igjen retningen på styringsrenten som til enhver tid settes av sentralbanken. Men dette er ikke en selvfølge. Styringsrenten er bare en føring. Bankene er ikke pålagt å følge den. Men hvis en bank gjør det, er det klokt av de andre å følge etter, da de ellers faller etter i konkurransen om kundene.

Les mer: Låne penger med lav rente

Les mer: Basisrente for flytende rente – Finanstilsynet

Siste artikler