Oppdatert: 10.05.2018
hva er lan uten sikkerhet

Hva er lån uten sikkerhet?

Lån uten sikkerhet er lån hvor det ikke tas pant i bolig eller eiendeler ved innvilgelse av lånesøknaden.

Lån uten sikkerhet omtales vanligvis som forbrukslån i Norge.

Forbrukslån tilbys på mellom 5000 kroner og 500.000 kroner. Et lavere lånebeløp vil medføre en høyere rente. Lånebeløpet som tilbys av långiver vil avhenge av lånsøkeren.

Grunnlaget for långivers vurdering av lånsøker til forbrukslån er ligningshistorikk, betalingshistorikk og kredittscore. Inntekten til lånsøker vil ha størst innvirkning på tilbudt lånebeløp. Långiver vil gjennomføre en risikovurdering av lånsøker, som brukes som utgangspunkt for effektiv rente.

Renten på et lån uten sikkerhet fastsettes på individuell basis. Kredittscore til lånsøker har størst innvirkning på den effektive renten som tilbys. Denne er et uttrykk for risikoen långiver tar ved å innvilge lånet til den aktuelle lånsøkeren.

Uten sikkerhet i bolig eller eiendeler medfører forbrukslån en høy rente sammenlignet med lån med sikkerhet, som for eksempel boliglån. Årlig effektiv rente på forbrukslån ligger generelt på mellom 15% og 25%.

Fastsatt og fleksibel nedbetalingstid

Ved siden av rente vil nedbetalingsperioden på et lån uten sikkerhet ha størst innvirkning på totalkostnaden av lånet. Det tilbys lån uten sikkerhet med fastsatt og fleksibel nedbetalingstid. Fastsatt nedbetalingstid på forbrukslån i Norge er i hovedsak på maksimalt 15 år.

På lån uten sikkerhet med fleksibel nedbetalingstid krever långiver kun et minimumsbeløp av låntaker ved hver termin. Dette gir låntaker muligheten til å selv bestemme forbrukslånets nedbetalingsperiode.

I tillegg til rente kommer forbrukslån med to ekstrautgifter: etableringsgebyr og termingebyr, som begge har innvirkning på lånets effektive rente. Etableringsgebyret er et engangsgebyr som betales ved oppstarten av låneperioden. Termingebyret legges til hver termin (måned på lån uten sikkerhet) sammen med månedsavdraget.

Lån uten sikkerhet er fleksible med tanke på bruksområde. Det stilles ingen krav fra långiver om hvordan låntaker disponerer innvilget lånebeløp. De vanligste formålene med lån uten sikkerhet i Norge er oppussing, bil og båt, innfrielse av gjeld og generelt forbruk.

Les mer: Verdt å vite om lån – Finansportalen

Les mer: Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

Siste artikler