Oppdatert: 13.04.2018
Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

I denne artikkelen får du informasjonen du trenger om å søke om lån med betalingsanmerkning.

Dersom du har vært uheldig nok til å få en betalingsanmerkning vil dette ha stor innvirkning på den økonomiske hverdagen din. Søknadsprosesser som før var unnagjort på en fei kan bli kompliserte og tungvinte. Og dersom du skal søke om lån, enten med eller uten sikkerhet, blir valgmulighetene dine kraftig begrenset. I slike situasjoner er det viktig å holde et godt grep om privatøkonomien før du vurderer å søke om lån. Hvis du har fått en betalingsanmerkning registrert på deg er dette nesten alltid et resultat av vanskelige økonomiske situasjoner.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er som en svart prikk i den økonomiske boka. De blir registrerte etter et økonomisk forhold ikke har blitt ryddet opp i i henhold til avtale med kreditor. Hvis du for eksempel ikke betaler en regning eller et avdrag på lånet ditt kan dette føre til et inkassovarsel. Det er en melding fra kreditoren din (selskapet du har det økonomiske forholdet til) om at en inkassosak vil fremmes. Med et inkassovarsel får man 14 dagers ytterligere betalingsfrist. Dersom denne går ut og du fortsatt ikke har betalt det utestående beløpet vil en inkassosak åpnes.

Noen inkassosaker går direkte til namsmannen i ditt område. Dette er de kravene som automatisk anses som rettskraftige, slik som trafikkbøter, ubetalt skatt eller ubetalt studiegjeld. Andre inkassosaker må først gjennom en behandling for å få godkjent rettskraftighet. Dette handler om å bestemme om kreditorens krav er gyldig. Dersom det anses som gyldig vil kravet sendes til namsmannen. Konsekvensen for deg er trekk i lønn inntil beløpet er nedbetalt og en registrert betalingsanmerkning. Denne anmerkningen opplyser fremtidige kreditorer om at du har misligholdt et økonomisk forhold. Den vil også senke kredittscoren din betraktelig.

Långivere med kredittsjekk

Når du skal søke om lån med en betalingsanmerkning blir valgmulighetene dine som nevnt redusert i stor grad. De aller fleste seriøse långivere i Norge gjennomfører nemlig en såkalt kredittsjekk. Dette er en henvendelse til kredittopplysningsbyråene om betalingshistorikken din. Kredittsjekken gjennomføres blant annet for å vurdere om du er en forsvarlig lånsøker. Dersom du har en betalingsanmerkning registrert på deg vil de långiverne som gjennomfører kredittsjekk gi deg avslag på lånesøknaden. Da anses du som en for risikabel låntaker – en risiko de fleste långivere ikke er villige til å ta.
Se: regjeringen sine sider for boliglåns forskriftene 

Kredittsjekken benyttes både for långiver og låntakers sikkerhet. For långiver handler dette altså om en risikovurdering av deg som lånsøker. Men kredittsjekken foreligger også for at du ikke skal bli sittende med mer gjeld enn du kan håndtere. Hvis det ikke gjennomføres en kredittsjekk har långiver ingen mulighet til å vurdere privatøkonomien din på en realistisk måte. I de fleste tilfeller ville dette ha ledet til enda et inkassokrav, og kanskje en ny betalingsanmerkning. Dette er god grunn til å gå for de aktørene som gjennomfører kredittsjekk. En slik vurdering sørger for et sikrere lån for deg i det lange løp.

Les mer: Hva er en kredittsjekk?

Långivere som godtar betalingsanmerkning

Det finnes også de långiverne som godtar betalingsanmerkning i Norge, men de vil kreve sikkerhet i bolig. Har du rom for ekstra opplåning på for eksem Dette er egentlig det eneste alternativet du har til å få godkjent lån dersom du har en betalingsanmerkning. Å benytte seg av disse långiverne frarådes imidlertid på det sterkeste. Det er nettopp fordi lånet vil medføre veldig mye mer usikkerhet for deg uten en godkjent kredittsjekk. Når långiver ikke sørger for en helhetlig vurdering av privatøkonomien din i forbindelse med søknaden tar de en stor risiko. De har ikke noe reelt grunnlag for å sjekke om lånebeløpet oppført i søknaden er forsvarlig.

Dette medfører en skyhøy rente på de lånene som innvilges uten kredittsjekk. Rente på lån uten sikkerhet ligger allerede høyt i forhold til lån med sikkerhet. Når man i tillegg søker hos långivere uten kredittsjekk vil den øke ytterligere. Selv om et lån kanskje virker som den eneste måten å løse en økonomiske situasjon på vil dette være ugunstig i det lange løp. I verste fall kan du bli sittende med et lån du ikke har økonomi til å håndtere. Da er det som nevnt kort vei til enda flere økonomiske vanskeligheter. Hvis du ikke klarer å betale for deg vil et inkassokrav fremmes og du risikerer å motta enda en betalingsanmerkning.

Slik unngår du betalingsanmerkninger

Den beste måten å unngå en betalingsanmerkning på er ved å holde god orden på privatøkonomien sin. Så lenge du gjør dette er det ingen grunn til at du ikke skal klare å betjene lånet ditt. For å ha en skikkelig og kontinuerlig oversikt bør du benytte deg av et budsjett. Her kan du enkelt legge inn poster for de faste månedsregningene dine. Når du vet hva som kommer fra måned til måned er det lettere å administrere økonomien på en forsvarlig måte. Da kan du også gjøre eventuelle justeringer dersom du ser at forbruket ditt ligger for høyt i forhold til inntekten din.

I tillegg til et godt system for privatøkonomien er det viktig å ikke bite over mer enn man klarer å tygge. Hold deg unna økonomiske forhold som vil tappe deg for mer penger enn du har. Vi kan bli stilt overfor en rekke krevende situasjoner i løpet av livet. Da er det viktig at økonomien ikke allerede er strukket så tynt at den brister ved en endring i for eksempel inntektsnivå. Sørg for å ha en god bufferkonto med nok penger til å klare deg gjennom vanskelige tider.

Hold hodet kaldt når du skal søke om lån

Hvis du har en betalingsanmerkning, men allikevel trenger penger, er det svært viktig at du holder hodet kaldt. Kanskje føles det som om et lån er den eneste veien ut av situasjonen du står i. Men husk at et lån i praksis betyr mer gjeld, en trangere økonomisk hverdag, og en lavere kredittvurdering. I det lange løp vil det alltid lønne seg å rydde opp i betalingsanmerkninger og utestående betalinger før du søker om mer lån. Forsøk å tenke gjennom hva som førte til betalingsanmerkningen i første omgang. Er forbruket ditt for høyt i forhold til inntekt? Er økonomien din overbelastet? Et lån vil gi deg penger på kort sikt, men i det store og hele er det bedre å betale ned på den eksisterende gjelden din før du låner mer.

Les mer: Vilkår og betingelser ved et forbrukslån

Siste artikler