Oppdatert: 10.05.2018
hva er nedbetalingstid

Hva er nedbetalingstid?

Nedbetalingstid representerer tidsperioden fra et lån tas opp til det skal være nedbetalt (innfridd).

Nedbetalingstid på lån med sikkerhet, som et boliglån, er som oftest lang. Dette er primært grunnet lånebeløp på lån med sikkerhet, som generelt er betydelig større enn på lån uten sikkerhet. Lån med sikkerhet kan tilby justeringer på nedbetalingstiden, men vanligvis ligger denne på mellom 25 og 30 år.

lån uten sikkerhet er nedbetalingstiden kortere. Dette er fordi långiver løper en større risiko på forbrukslån, og dermed tilbyr en høy rente, og fordi lånebeløpet er lavere enn på lån med sikkerhet.

Det finnes forbrukslån med fleksibel og fastsatt nedbetalingstid. Med en fastsatt nedbetalingstid settes det opp en bestemt tidsperiode lånet skal være nedbetalt i løpet av. Forbrukslån med fastsatt nedbetalingstid har generelt sett en øvre grense på 15 år.

Forbrukslån med fleksibel nedbetalingstid gir låntaker muligheten til å velge nedbetalingsperioden avhengig av egen privatøkonomi. På slike forbrukslån krever långiver kun et månedlig minsteavdrag fra låntaker. Forbrukslån med fleksibel nedbetalingstid stiller generelt høyere krav til lånsøker enn forbrukslån med fastsatt nedbetalingstid.

Rente og nedbetalingstid

Rente og nedbetalingstid vil sammen påvirke et låns totalkostnad. På lån med lav rente vil denne påvirkningen være mindre enn på lån med høy rente. Forbrukslån vil derfor bli påvirket i større grad av en økt nedbetalingsperiode enn lån med sikkerhet.

Nedbetalingsperioden på et forbrukslån har større påvirkning enn renten. En økning på 5 år i nedbetalingsperiode vil føre til et dyrere lån enn en økning i rentens prosent. På lån uten sikkerhet er det derfor gunstigere for låntaker å oppnå en kortere betalingsperiode enn en lavere rente.

Månedsavdragene på lån både med og uten sikkerhet vil fastsettes av rente, lånebeløp og nedbetalingsperiode. Fordi sistnevnte har størst innvirkning på lånets kostnad vil nedbetalingstiden også påvirke månedsavdragene i stor grad. En kortere nedbetalingstid vil føre til høyere månedsavdrag, og en lengre nedbetalingstid vil føre til lavere månedsavdrag.

Les mer om nedbetalingstid på store Norske leksikon sine sider

Les mer: Låne penger med lav rente

Siste artikler